• Haematology

  • Morfologia z rozmazem automatycznym
   10,00 zł
  • Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
   8,00 zł
  • Odczyn Biernackiego (OB)
   8,00 zł
  • Oznaczanie odsetka retikulocytów
   11,00 zł
  • Eozynofilia
   30,00 zł
  • Płytki krwi
   8,00 zł
 • Serology

  • Grupa krwi, Rh
   33,00 zł
  • Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy
   30,00 zł
  • Identyfikacja p/c odpornościowych
   190,00 zł
  • Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
   25,00 zł
  • Wpis grupy krwi do dokumentacji
   40,00 zł
 • Urinalyses

  • Mocz – badanie ogólne + osad
   9,00 zł
  • Białko w dobowej zbiórce moczu
   12,00 zł
  • Białko w moczu
   12,00 zł
  • Glukoza w dobowej zbiórce moczu
   6,00 zł
  • Glukoza w moczu
   6,00 zł
  • Białko Bence-Jonesa
   60,00 zł
  • Test ciążowy
   25,00 zł
  • Test metaboliczny w moczu
   42,00 zł
 • Stool tests

  • Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych
   16,00 zł
  • Kał – badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)
   12,00 zł
  • Kał – wykrywanie krwi utaj. (met. immunochemiczną)
   15,00 zł
  • Owsiki w wymazie okołoodbytniczym
   25,00 zł
  • Ameba
   45,00 zł
  • Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA
   30,00 zł
  • Bilans tłuszczowy w kale
   80,00 zł
 • Biochemistry tests

  • 5-nukleotydaza
   48,00 zł
  • Albumina w surowicy
   8,00 zł
  • Aldolaza
   35,00 zł
  • Alfa-1-antytrypsyna
   80,00 zł
  • Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid)
   50,00 zł
  • Alfa-1-mikroglobulina w moczu
   55,00 zł
  • Alfa-2-makroglobulina w DZM
   80,00 zł
  • Alfa-2-makroglobulina w surowicy
   55,00 zł
  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
   12,00 zł
  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
   12,00 zł
  • Amylaza trzustkowa w surowicy
   12,00 zł
  • Amylaza w surowicy
   8,00 zł
  • Apolipoproteina A1 (APO A1)
   50,00 zł
  • Apolipoproteina A2 (APO A2)
   85,00 zł
  • Apolipoproteina B (APO B)
   50,00 zł
  • Arabinitol
   200,00 zł
  • Arylosulfataza A
   90,00 zł
  • ASO (test ilościowy)
   20,00 zł
  • Bar w krwi lub surowicy
   100,00 zł
  • Bar w moczu
   100,00 zł
  • Beryl
   100,00 zł
  • Beta-Cross Laps – marker resorpcji kostnej
   80,00 zł
  • Beta-2-mikroglobulina
   60,00 zł
  • Beta-karoten
   150,00 zł
  • Białko całkowite
   9,00 zł
  • Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe
   14,00 zł
  • Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)
   275,00 zł
  • Białko S-100B (Test Sangtec 100)
   130,00 zł
  • Białko wiążące witaminę D w moczu (VDBP)
   100,00 zł
  • Białko wiążące witaminę D w surowicy (VDBP)
   100,00 zł
  • Bilirubina bezpośrednia w surowicy
   10,00 zł
  • Bilirubina całkowita w surowicy
   10,00 zł
  • Bizmut w moczu
   100,00 zł
  • Bizmut we krwi
   100,00 zł
  • BNP – Peptyd Natriuretyczny Typu B
   98,00 zł
  • Brom w surowicy
   100,00 zł
  • C-peptyd
   45,00 zł
  • C3 składnik dopełniacza
   50,00 zł
  • C4 składnik dopełniacza
   50,00 zł
  • Ceruloplazmina
   50,00 zł
  • Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej
   9,00 zł
  • Chlorki w surowicy
   9,00 zł
  • Cholesterol całkowity
   6,00 zł
  • Cholesterol HDL w surowicy
   8,00 zł
  • Cholesterol LDL – wyliczany
   6,00 zł
  • Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony
   15,00 zł
  • Cholinoesteraza
   26,00 zł
  • Chromogranina A
   190,00 zł
  • Cynk w moczu
   50,00 zł
  • Cynk w nasieniu
   60,00 zł
  • Cynk w surowicy
   50,00 zł
  • Cystatyna C
   55,00 zł
  • Cystyna
   100,00 zł
  • Cytryniany w nasieniu
   80,00 zł
  • Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość
   18,00 zł
  • Czynnik reumatoidalny RF IgM
   45,00 zł
  • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
   9,00 zł
  • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20)
   300,00 zł
  • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26)
   300,00 zł
  • Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
   60,00 zł
  • Ferrytyna
   30,00 zł
  • Fluor w surowicy
   85,00 zł
  • Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna
   45,00 zł
  • Fosfataza alkaliczna (ALP)
   9,00 zł
  • Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
   15,00 zł
  • Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)
   20,00 zł
  • Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP)
   30,00 zł
  • Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej
   10,00 zł
  • Fosfor nieorganiczny w surowicy
   10,00 zł
  • Fruktoza w nasieniu
   60,00 zł
  • Fruktoza w osoczu
   60,00 zł
  • Fruktozamina
   40,00 zł
  • Galaktoza w moczu
   60,00 zł
  • Galaktoza we krwi
   70,00 zł
  • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
   9,00 zł
  • Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
   50,00 zł
  • Glukoza
   8,00 zł
  • Haptoglobina
   50,00 zł
  • Hemoglobina glikowana (HbA1c)
   35,00 zł
  • Homocysteina
   80,00 zł
  • Immunoglobulina IgM w surowicy
   25,00 zł
  • Immunoglobulina IgA w surowicy
   25,00 zł
  • Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy
   25,00 zł
  • Immunoglobulina IgG w surowicy
   25,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1
   100,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2
   100,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3
   100,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4
   100,00 zł
  • Inhibina B
   200,00 zł
  • Inhibitor C1 esterazy
   150,00 zł
  • Jod w DZM
   300,00 zł
  • Jod w surowicy
   300,00 zł
  • Kadm w moczu
   100,00 zł
  • Kadm w surowicy
   100,00 zł
  • Kadm we krwi
   100,00 zł
  • Kamień moczowy – analiza składu
   50,00 zł
  • Karnityna w surowicy
   70,00 zł
  • Kinaza kreatynowa (CK)
   12,00 zł
  • Kobalt w moczu
   100,00 zł
  • Kobalt we krwi
   100,00 zł
  • Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej
   60,00 zł
  • Kreatynina w moczu
   8,00 zł
  • Klirens kreatyniny endogennej
   13,00 zł
  • Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej
   10,00 zł
  • Kreatynina w surowicy
   8,00 zł
  • Kwas foliowy
   35,00 zł
  • Kwas mlekowy
   20,00 zł
  • Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Kwas moczowy w surowicy
   8,00 zł
  • Kwasy żółciowe
   40,00 zł
  • Lipaza
   25,00 zł
  • Lipoproteina a – Lp(a)
   80,00 zł
  • Lit
   37,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu
   250,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy
   250,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu
   250,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy
   250,00 zł
  • Magnez w moczu ze zbiórki dobowej
   15,00 zł
  • Magnez w surowicy
   12,00 zł
  • Mangan w moczu
   100,00 zł
  • Mangan we krwi
   100,00 zł
  • Miedź w dobowej zbiórce moczu
   60,00 zł
  • Miedź w moczu
   60,00 zł
  • Miedź w surowicy
   60,00 zł
  • Mikroalbuminuria
   30,00 zł
  • Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej
   9,00 zł
  • Mocznik w surowicy
   9,00 zł
  • Mukopolisacharydy w moczu
   200,00 zł
  • Neopteryna
   100,00 zł
  • Neopteryna w moczu
   100,00 zł
  • Normetanefryna w DZM
   110,00 zł
  • Nortryptylina (metabolit amitryptyliny)
   90,00 zł
  • NSE (enolaza swoista dla neuronów)
   140,00 zł
  • Odczyn Waaler-Rose
   15,00 zł
  • PAPP-A
   100,00 zł
  • Porfiryny metodą ilościową
   380,00 zł
  • Porfiryny w erytrocytach
   390,00 zł
  • Potas w moczu ze zbiórki dobowej
   9,00 zł
  • Potas w surowicy
   9,00 zł
  • Prealbumina
   70,00 zł
  • Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)
   200,00 zł
  • Profil aminokwasów
   150,00 zł
  • Profil kwasów organicznych metodą GC/MS
   200,00 zł
  • Prokolagen typu III
   100,00 zł
  • Protoporfiryna cynkowa
   90,00 zł
  • Proteinogram – elektroforeza białek moczu
   25,00 zł
  • Proteinogram – elektorforeza lipoprotein
   45,00 zł
  • Proteinogram – elektroforeza surowicy
   40,00 zł
  • Próba Mayera
   60,00 zł
  • Pyrylinks D
   90,00 zł
  • Rozpuszczalny receptor transferyny STfR
   80,00 zł
  • Selen
   100,00 zł
  • Selen w moczu
   100,00 zł
  • Sód w moczu ze zbiórki dobowej
   9,00 zł
  • Sód w surowicy
   9,00 zł
  • Szczawiany
   95,00 zł
  • Szczawiany w DZM
   95,00 zł
  • TNF alfa (surowica) – cytokina prozapalna
   100,00 zł
  • Transferyna
   30,00 zł
  • Triglicerydy
   20,00 zł
  • Trzustkowa elastaza 1 w kale
   120,00 zł
  • Trzustkowa elastaza 1 w surowicy
   100,00 zł
  • TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza
   20,00 zł
  • Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Wapń całkowity w surowicy
   10,00 zł
  • Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)
   165,00 zł
  • Witamina 25(OH)D Total
   90,00 zł
  • Witamina A (retinol) w surowicy
   100,00 zł
  • Witamina B1 (tiamina)
   130,00 zł
  • Witamina B12
   35,00 zł
  • Witamina B6
   160,00 zł
  • Witamina D3 (1,25(OH)2D3)
   180,00 zł
  • Witamina E
   100,00 zł
  • Wolne kwasy tłuszczowe
   110,00 zł
  • Złoto w surowicy
   100,00 zł
  • Żelazo w surowicy (O95)
   9,00 zł
 • Laboratory tests

  If you have any questions, please contact us
  Contact
 • Registration

  If you wish to visit a doctor, you have to book an appointment in advance
  0 71 340 00 21
 • Working hours

  You can visit us Monday through Friday 8:00 a.m.
  to 4 p.m.
Ok
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.