logo

Informacja i rejestracja

(+48) 071 340 00 21

ul. Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław

Czynne: Pn-Pt od 8:00 do 16:00

 • Haematology

  • Morfologia z rozmazem automatycznym
   17,00 zł
  • Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
   15,00 zł
  • Odczyn Biernackiego (OB)
   11,00 zł
  • Oznaczanie odsetka retikulocytów
   15,00 zł
  • Eozynofilia
   20,00 zł
  • Płytki krwi
   12,00 zł
 • Serology

  • Grupa krwi, Rh
   53,00 zł
  • Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2ozn.)
   114,00 zł
  • Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy
   53,00 zł
  • Identyfikacja p/c odpornościowych
   164,00 zł
  • Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
   36,00 zł
  • Wpis grupy krwi do dokumentacji
   32,00 zł
  • aTPO
   39,00 zł
  • aCCP
   55,00 zł
 • Urinalyses

  • Mocz – badanie ogólne + osad
   15,50 zł
  • Białko Bence-Jonesa
   14,50 zł
  • Białko w dobowej zbiórce moczu
   13,00 zł
  • Białko w moczu
   13,00 zł
  • Glukoza w dobowej zbiórce moczu
   13,00 zł
  • Glukoza w moczu
   13,00 zł
  • Posiew moczu
   42,50 zł
  • Test ciążowy
   27,50 zł
  • Test metaboliczny w moczu
   44,50 zł
 • Stool tests

  • Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych
   25,50 zł
  • Kał – badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)
   19,00 zł
  • Kał – wykrywanie krwi utaj. (met. immunochemiczną)
   20,00 zł
  • Owsiki w wymazie okołoodbytniczym
   17,00 zł
  • Ameba
   46,50 zł
  • Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA
   44,50 zł
  • Bilans tłuszczowy w kale
   92,50 zł
 • Biochemistry tests

  • 5-nukleotydaza
   525,00 zł
  • Albumina w surowicy
   12,00 zł
  • Aldolaza
   48,00 zł
  • Alfa-1-antytrypsyna
   62,50 zł
  • Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid)
   32,00 zł
  • Alfa-1-mikroglobulina w moczu
   32,00 zł
  • Alfa-2-makroglobulina w DZM
   92,50 zł
  • Alfa-2-makroglobulina w surowicy
   82,00 zł
  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
   13,00 zł
  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
   13,00 zł
  • Amylaza trzustkowa w surowicy
   15,50 zł
  • Amylaza w surowicy
   15,50 zł
  • Apolipoproteina A1 (APO A1)
   54,00 zł
  • Apolipoproteina A2 (APO A2)
   74,00 zł
  • Apolipoproteina B (APO B)
   54,00 zł
  • Arabinitol
   185,00 zł
  • Arylosulfataza A
   66,00 zł
  • ASO (test ilościowy)
   22,50 zł
  • Bar w krwi lub surowicy
   96,00 zł
  • Bar w moczu
   96,00 zł
  • Beryl
   96,00 zł
  • Beta-Cross Laps – marker resorpcji kostnej
   86,50 zł
  • Beta-2-mikroglobulina
   57,00 zł
  • Beta-karoten
   131,50 zł
  • Białko całkowite
   12,50 zł
  • Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe
   20,00 zł
  • Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)
   245,00 zł
  • Białko S-100B (Test Sangtec 100)
   105,50 zł
  • Białko wiążące witaminę D w moczu (VDBP)
   107,50 zł
  • Białko wiążące witaminę D w surowicy (VDBP)
   107,50 zł
  • Bilirubina bezpośrednia w surowicy
   13,50 zł
  • Bilirubina całkowita w surowicy
   11,00 zł
  • Bizmut w moczu
   96,00 zł
  • Bizmut we krwi
   96,00 zł
  • BNP – Peptyd Natriuretyczny Typu B
   179,00 zł
  • Brom w surowicy
   96,00 zł
  • C-peptyd
   46,50 zł
  • C3 składnik dopełniacza
   55,00 zł
  • C4 składnik dopełniacza
   55,00 zł
  • Ceruloplazmina
   44,50 zł
  • Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej
   19,00 zł
  • Chlorki w surowicy
   20,00 zł
  • Cholesterol całkowity
   13,00 zł
  • Cholesterol HDL w surowicy
   15,50 zł
  • Cholesterol LDL – wyliczany
   6,50 zł
  • Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony
   34,00 zł
  • Cholinoesteraza
   21,50 zł
  • Chromogranina A
   247,00 zł
  • Cynk w moczu
   59,00 zł
  • Cynk w nasieniu
   57,00 zł
  • Cynk w surowicy
   43,50 zł
  • Cystatyna C
   66,50 zł
  • Cytryniany w nasieniu
   65,50 zł
  • Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość
   22,50 zł
  • Czynnik reumatoidalny RF IgM
   55,00 zł
  • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
   13,50 zł
  • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20)
   321,00 zł
  • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26)
   321,00 zł
  • Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
   70,50 zł
  • Ferrytyna
   45,50 zł
  • Fluor w surowicy
   71,50 zł
  • Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna
   27,50 zł
  • Fosfataza alkaliczna (ALP)
   14,00 zł
  • Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
   17,00 zł
  • Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)
   46,50 zł
  • Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP)
   36,00 zł
  • Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej
   13,00 zł
  • Fosfor nieorganiczny w surowicy
   13,00 zł
  • Fruktoza w nasieniu
   60,00 zł
  • Fruktoza w osoczu
   60,00 zł
  • Fruktozamina
   68,50 zł
  • Galaktoza w moczu
   55,00 zł
  • Galaktoza we krwi
   60,00 zł
  • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
   12,00 zł
  • Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
   46,50 zł
  • Glukoza
   13,00 zł
  • Haptoglobina
   48,50 zł
  • Hemoglobina glikowana (HbA1c)
   48,50 zł
  • Homocysteina
   66,50 zł
  • Immunoglobulina IgM w surowicy
   34,00 zł
  • Immunoglobulina IgA w surowicy
   34,00 zł
  • Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy
   88,50 zł
  • Immunoglobulina IgG w surowicy
   34,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1
   190,50 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2
   190,50 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3
   190,50 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4
   190,50 zł
  • Inhibina B
   231,50 zł
  • Inhibitor C1 esterazy
   131,50 zł
  • Jod w DZM
   218,00 zł
  • Jod w surowicy
   218,00 zł
  • Kadm w moczu
   81,00 zł
  • Kadm w surowicy
   76,00 zł
  • Kadm we krwi
   81,00 zł
  • Kamień moczowy – analiza składu
   48,50 zł
  • Karnityna w surowicy
   68,50 zł
  • Kinaza kreatynowa (CK)
   22,50 zł
  • Kobalt w moczu
   81,00 zł
  • Kobalt we krwi
   81,00 zł
  • Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej
   66,50 zł
  • Kreatynina w moczu
   13,00 zł
  • Klirens kreatyniny endogennej
   19,00 zł
  • Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej
   13,00 zł
  • Kreatynina w surowicy
   13,00 zł
  • Krzywa cukrowa
   28,50 zł
  • Kwas foliowy
   46,50 zł
  • Kwas mlekowy
   17,00 zł
  • Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej
   13,00 zł
  • Kwas moczowy w surowicy
   13,00 zł
  • Kwasy żółciowe
   55,00 zł
  • Lipaza
   27,50 zł
  • Lipidogram
   32,00 zł
  • Lipoproteina a – Lp(a)
   57,00 zł
  • Lit
   34,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu
   110,50 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy
   110,50 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu
   110,50 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy
   110,50 zł
  • Magnez w moczu ze zbiórki dobowej
   13,00 zł
  • Magnez w surowicy
   13,00 zł
  • Mangan w moczu
   174,00 zł
  • Mangan we krwi
   174,00 zł
  • Miedź w dobowej zbiórce moczu
   60,00 zł
  • Miedź w moczu
   55,00 zł
  • Miedź w surowicy
   55,00 zł
  • Mikroalbuminuria
   34,00 zł
  • Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej
   13,00 zł
  • Mocznik w surowicy
   14,00 zł
  • Mukopolisacharydy w moczu
   137,00 zł
  • Neopteryna
   93,00 zł
  • Neopteryna w moczu
   82,00 zł
  • Normetanefryna w DZM
   55,00 zł
  • Nortryptylina (metabolit amitryptyliny)
   82,00 zł
  • NSE (enolaza swoista dla neuronów)
   63,50 zł
  • Odczyn Waaler-Rose
   19,00 zł
  • PAPP-A
   77,00 zł
  • Porfiryny metodą ilościową
   273,50 zł
  • Porfiryny w erytrocytach
   305,00 zł
  • Potas w moczu ze zbiórki dobowej
   15,00 zł
  • Potas w surowicy
   14,00 zł
  • Prealbumina
   77,00 zł
  • Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)
   131,50 zł
  • Profil aminokwasów
   131,50 zł
  • Profil kwasów organicznych metodą GC/MS
   190,50 zł
  • Prokolagen typu III
   87,50 zł
  • Protoporfiryna cynkowa
   87,50 zł
  • Proteinogram – elektroforeza białek moczu
   100,00 zł
  • Proteinogram – elektorforeza lipoprotein
   195,50 zł
  • Proteinogram – elektroforeza surowicy
   34,00 zł
  • Próba Mayera
   55,00 zł
  • Pyrylinks D
   123,00 zł
  • Rozpuszczalny receptor transferyny STfR
   100,00 zł
  • Selen
   114,00 zł
  • Selen w moczu
   114,00 zł
  • Sód w moczu ze zbiórki dobowej
   15,00 zł
  • Sód w surowicy
   14,00 zł
  • Szczawiany
   110,50 zł
  • Szczawiany w DZM
   110,50 zł
  • TNF alfa (surowica) – cytokina prozapalna
   55,00 zł
  • Transferyna
   37,00 zł
  • Triglicerydy
   14,00 zł
  • Trzustkowa elastaza 1 w kale
   197,00 zł
  • Trzustkowa elastaza 1 w surowicy
   131,50 zł
  • TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza
   25,50 zł
  • Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej
   13,00 zł
  • Wapń całkowity w surowicy
   13,00 zł
  • Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)
   174,50 zł
  • Witamina 25(OH)D Total
   82,00 zł
  • Witamina A (retinol) w surowicy
   174,50 zł
  • Witamina B1 (tiamina)
   185,00 zł
  • Witamina B12
   45,50 zł
  • Witamina B6
   197,00 zł
  • Witamina D3 (1,25(OH)2D3)
   185,00 zł
  • Witamina E
   185,00 zł
  • Wolne kwasy tłuszczowe
   77,00 zł
  • Złoto w surowicy
   95,00 zł
  • Żelazo w surowicy (O95)
   13,00 zł
Ok
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.