logo

Informacja i rejestracja

(+48) 071 340 00 21

ul. Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław

Czynne: Pn-Pt od 8:00 do 16:00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

 • Testy w kierunku COVID-19

  • Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo
   135,00 zł
  • Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, ilościowo
   114,00 zł
  • Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (łącznie), ilościowo
   197,00 zł
  • Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała, test przesiewowy z potwierdzeniem
   155,00 zł
  • Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny
   68,00 zł
 • Badania moczu

  • Mocz – badanie ogólne + osad
   14,50 zł
  • Białko Bence-Jonesa
   13,50 zł
  • Białko w dobowej zbiórce moczu
   12,00 zł
  • Białko w moczu
   12,00 zł
  • Glukoza w dobowej zbiórce moczu
   12,00 zł
  • Glukoza w moczu
   12,00 zł
  • Posiew moczu
   40,00 zł
  • Test ciążowy
   26,00 zł
  • Test metaboliczny w moczu
   42,00 zł
 • Badania kału

  • Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych
   24,00 zł
  • Kał – badanie w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)
   18,00 zł
  • Kał – wykrywanie krwi utaj. (met. immunochemiczną)
   19,00 zł
  • Owsiki w wymazie okołoodbytniczym
   16,00 zł
  • Ameba
   44,00 zł
  • Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA
   42,00 zł
  • Bilans tłuszczowy w kale
   88,00 zł
 • Biochemia

  • 5-nukleotydaza
   499,00 zł
  • Albumina w surowicy
   11,00 zł
  • Aldolaza
   45,50 zł
  • Alfa-1-antytrypsyna
   59,00 zł
  • Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid)
   30,00 zł
  • Alfa-1-mikroglobulina w moczu
   30,00 zł
  • Alfa-2-makroglobulina w DZM
   88,00 zł
  • Alfa-2-makroglobulina w surowicy
   78,00 zł
  • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
   12,00 zł
  • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
   12,00 zł
  • Amylaza trzustkowa w surowicy
   14,50 zł
  • Amylaza w surowicy
   14,50 zł
  • Apolipoproteina A1 (APO A1)
   51,00 zł
  • Apolipoproteina A2 (APO A2)
   70,00 zł
  • Apolipoproteina B (APO B)
   51,00 zł
  • Arabinitol
   176,00 zł
  • Arylosulfataza A
   62,50 zł
  • ASO (test ilościowy)
   21,00 zł
  • Bar w krwi lub surowicy
   91,00 zł
  • Bar w moczu
   91,00 zł
  • Beryl
   91,00 zł
  • Beta-Cross Laps – marker resorpcji kostnej
   82,00 zł
  • Beta-2-mikroglobulina
   54,00 zł
  • Beta-karoten
   125,00 zł
  • Białko całkowite
   11,50 zł
  • Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe
   19,00 zł
  • Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)
   233,00 zł
  • Białko S-100B (Test Sangtec 100)
   100,00 zł
  • Białko wiążące witaminę D w moczu (VDBP)
   102,00 zł
  • Białko wiążące witaminę D w surowicy (VDBP)
   102,00 zł
  • Bilirubina bezpośrednia w surowicy
   12,50 zł
  • Bilirubina całkowita w surowicy
   10,00 zł
  • Bizmut w moczu
   91,00 zł
  • Bizmut we krwi
   91,00 zł
  • BNP – Peptyd Natriuretyczny Typu B
   170,00 zł
  • Brom w surowicy
   91,00 zł
  • C-peptyd
   44,00 zł
  • C3 składnik dopełniacza
   52,00 zł
  • C4 składnik dopełniacza
   52,00 zł
  • Ceruloplazmina
   42,00 zł
  • Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej
   18,00 zł
  • Chlorki w surowicy
   19,00 zł
  • Cholesterol całkowity
   12,00 zł
  • Cholesterol HDL w surowicy
   14,50 zł
  • Cholesterol LDL – wyliczany
   6,00 zł
  • Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony
   32,00 zł
  • Cholinoesteraza
   20,00 zł
  • Chromogranina A
   235,00 zł
  • Cynk w moczu
   56,00 zł
  • Cynk w nasieniu
   54,00 zł
  • Cynk w surowicy
   41,00 zł
  • Cystatyna C
   63,00 zł
  • Cytryniany w nasieniu
   62,00 zł
  • Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość
   21,00 zł
  • Czynnik reumatoidalny RF IgM
   52,00 zł
  • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
   12,50 zł
  • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20)
   305,00 zł
  • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26)
   305,00 zł
  • Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
   67,00 zł
  • Ferrytyna
   43,00 zł
  • Fluor w surowicy
   68,00 zł
  • Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna
   26,00 zł
  • Fosfataza alkaliczna (ALP)
   13,00 zł
  • Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
   16,00 zł
  • Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP)
   44,00 zł
  • Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP)
   34,00 zł
  • Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Fosfor nieorganiczny w surowicy
   12,00 zł
  • Fruktoza w nasieniu
   57,00 zł
  • Fruktoza w osoczu
   57,00 zł
  • Fruktozamina
   65,00 zł
  • Galaktoza w moczu
   52,00 zł
  • Galaktoza we krwi
   57,00 zł
  • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
   11,00 zł
  • Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
   44,00 zł
  • Glukoza
   12,00 zł
  • Haptoglobina
   46,00 zł
  • Hemoglobina glikowana (HbA1c)
   46,00 zł
  • Homocysteina
   63,00 zł
  • Immunoglobulina IgM w surowicy
   32,00 zł
  • Immunoglobulina IgA w surowicy
   32,00 zł
  • Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy
   84,00 zł
  • Immunoglobulina IgG w surowicy
   32,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1
   181,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2
   181,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3
   181,00 zł
  • Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4
   181,00 zł
  • Inhibina B
   220,00 zł
  • Inhibitor C1 esterazy
   125,00 zł
  • Jod w DZM
   207,00 zł
  • Jod w surowicy
   207,00 zł
  • Kadm w moczu
   77,00 zł
  • Kadm w surowicy
   72,00 zł
  • Kadm we krwi
   77,00 zł
  • Kamień moczowy – analiza składu
   46,00 zł
  • Karnityna w surowicy
   65,00 zł
  • Kinaza kreatynowa (CK)
   21,00 zł
  • Kobalt w moczu
   77,00 zł
  • Kobalt we krwi
   77,00 zł
  • Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej
   63,00 zł
  • Kreatynina w moczu
   12,00 zł
  • Klirens kreatyniny endogennej
   18,00 zł
  • Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Kreatynina w surowicy
   12,00 zł
  • Krzywa cukrowa
   27,00 zł
  • Kwas foliowy
   44,00 zł
  • Kwas mlekowy
   16,00 zł
  • Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Kwas moczowy w surowicy
   12,00 zł
  • Kwasy żółciowe
   52,00 zł
  • Lipaza
   26,00 zł
  • Lipidogram
   30,00 zł
  • Lipoproteina a – Lp(a)
   54,00 zł
  • Lit
   32,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu
   105,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy
   105,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu
   105,00 zł
  • Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy
   105,00 zł
  • Magnez w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Magnez w surowicy
   12,00 zł
  • Mangan w moczu
   165,00 zł
  • Mangan we krwi
   165,00 zł
  • Miedź w dobowej zbiórce moczu
   57,00 zł
  • Miedź w moczu
   52,00 zł
  • Miedź w surowicy
   52,00 zł
  • Mikroalbuminuria
   32,00 zł
  • Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Mocznik w surowicy
   13,00 zł
  • Mukopolisacharydy w moczu
   130,00 zł
  • Neopteryna
   88,00 zł
  • Neopteryna w moczu
   78,00 zł
  • Normetanefryna w DZM
   52,00 zł
  • Nortryptylina (metabolit amitryptyliny)
   78,00 zł
  • NSE (enolaza swoista dla neuronów)
   60,00 zł
  • Odczyn Waaler-Rose
   18,00 zł
  • PAPP-A
   73,00 zł
  • Porfiryny metodą ilościową
   260,00 zł
  • Porfiryny w erytrocytach
   290,00 zł
  • Potas w moczu ze zbiórki dobowej
   14,00 zł
  • Potas w surowicy
   13,00 zł
  • Prealbumina
   73,00 zł
  • Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP)
   125,00 zł
  • Profil aminokwasów
   125,00 zł
  • Profil kwasów organicznych metodą GC/MS
   181,00 zł
  • Prokolagen typu III
   83,00 zł
  • Protoporfiryna cynkowa
   83,00 zł
  • Proteinogram – elektroforeza białek moczu
   95,00 zł
  • Proteinogram – elektorforeza lipoprotein
   186,00 zł
  • Proteinogram – elektroforeza surowicy
   32,00 zł
  • Próba Mayera
   52,00 zł
  • Pyrylinks D
   117,00 zł
  • Rozpuszczalny receptor transferyny STfR
   95,00 zł
  • Selen
   108,00 zł
  • Selen w moczu
   108,00 zł
  • Sód w moczu ze zbiórki dobowej
   14,00 zł
  • Sód w surowicy
   13,00 zł
  • Szczawiany
   105,00 zł
  • Szczawiany w DZM
   105,00 zł
  • TNF alfa (surowica) – cytokina prozapalna
   52,00 zł
  • Transferyna
   35,00 zł
  • Triglicerydy
   13,00 zł
  • Trzustkowa elastaza 1 w kale
   187,00 zł
  • Trzustkowa elastaza 1 w surowicy
   125,00 zł
  • TIBC – Całkowita zdolność wiązania żelaza
   24,00 zł
  • Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej
   12,00 zł
  • Wapń całkowity w surowicy
   12,00 zł
  • Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)
   166,00 zł
  • Witamina 25(OH)D Total
   78,00 zł
  • Witamina A (retinol) w surowicy
   166,00 zł
  • Witamina B1 (tiamina)
   176,00 zł
  • Witamina B12
   43,00 zł
  • Witamina B6
   187,00 zł
  • Witamina D3 (1,25(OH)2D3)
   176,00 zł
  • Witamina E
   176,00 zł
  • Wolne kwasy tłuszczowe
   73,00 zł
  • Złoto w surowicy
   90,00 zł
  • Żelazo w surowicy (O95)
   12,00 zł
 • Choroby zakaźne

  • Borelioza IgG
   57,00 zł
  • Borelioza IgM
   57,00 zł
  • Borelioza Western-Blot
   120,00 zł
  • Enterowirus IgG
   140,00 zł
  • Enterowirus IgM
   140,00 zł
  • Grypa A IgG
   174,00 zł
  • Grypa A IgM
   174,00 zł
  • Grypa B IgG
   174,00 zł
  • Grypa B IgM
   174,00 zł
  • HBs antygen
   49,00 zł
  • HBs przeciwciała
   35,00 zł
  • HCV przeciwciała
   44,00 zł
  • HIV Ag/Ab
   44,00 zł
  • Mononukleoza EBV-test lateksowy
   77,00 zł
  • Mononukleoza antygen VCA przeciwciała IgG
   105,00 zł
  • Mononukleoza antygen VCA przeciwciała IgM
   117,00 zł
  • Rubella (różyczka) IgG
   43,00 zł
  • Rubella (różyczka) IgM
   44,00 zł
  • Świnka IgG
   73,00 zł
  • Świnka IgM
   73,00 zł
  • Toxoplazmosa IgA
   71,00 zł
  • Toxoplazmosa IgG
   43,00 zł
  • Toxoplazmosa IgM
   43,00 zł
 • Hematologia

  • Morfologia z rozmazem automatycznym
   16,00 zł
  • Mikroskopowa ocena rozmazu krwi
   14,00 zł
  • Odczyn Biernackiego (OB)
   10,00 zł
  • Oznaczanie odsetka retikulocytów
   14,00 zł
  • Eozynofilia
   19,00 zł
  • Płytki krwi
   11,00 zł
 • Hormony

  • Aldosteron z surowicy
   54,00 zł
  • Aldosteron – wolny w moczu
   55,00 zł
  • Androstendion
   55,00 zł
  • B-HCG gonadotropina kosmówkowa
   46,00 zł
  • Dehydroepiandrosteron (DHEA)
   60,00 zł
  • Dihydrotestosteron (DHT)
   116,00 zł
  • Estradiol
   33,00 zł
  • Folikulotropina (FSH)
   30,00 zł
  • Progesteron
   33,00 zł
  • Prolaktyna
   33,00 zł
  • PSA całkowity
   37,00 zł
  • PSA wolny
   42,00 zł
  • Testosteron
   33,00 zł
  • Testosteron wolny
   72,00 zł
  • Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
   24,00 zł
  • Wolna trójjodotyronina (FT3)
   26,00 zł
  • Wolna tyroksyna (FT4)
   26,00 zł
 • Serologia

  • Grupa krwi, Rh
   50,00 zł
  • Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2ozn.)
   108,00 zł
  • Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy
   50,00 zł
  • Identyfikacja p/c odpornościowych
   156,00 zł
  • Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
   34,00 zł
  • Wpis grupy krwi do dokumentacji
   30,00 zł
  • aTPO
   37,00 zł
  • aCCP
   52,00 zł
 • Pozostałe badania

  • Elektrokardiogram (EKG) – bez opisu
   25,00 zł
  • Spirometria
   50,00 zł
  • Spirometria z próbą rozkurczową
   70,00 zł
Ok
Strona Centrum Zdrowia WroMedica wykorzystuje pliki cookie aby zapewnić Państwu jak najwygodniejsze korzystanie z naszej strony.
Dowiedz się więcej