logo

Informacja i rejestracja

(+48) 071 340 00 21

ul. Mickiewicza 91, 51-685 Wrocław

Czynne: Pn-Pt od 8:00 do 16:00

WroMedica prowadzi badania kliniczne nowych leków lub nowego dawkowania leków dostępnych już w aptekach. Rozpoczęcie badania jest zawsze poprzedzone uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz opinii Komisji Bioetycznej i odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi.

Co to są badania kliniczne?

Badania kliniczne są to badania naukowe wymagane przed rejestracją każdego nowego leku. Ich głównym celem jest określenie bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego (leku) lub wyrobu medycznego.

Badania kliniczne dotyczą nowych leków, co do których istnieją naukowe przesłanki, że będą skuteczniejsze niż dotychczas stosowane oraz nowych wskazań dla już zarejestrowanych leków. Pacjenci uczestniczący w badaniu klinicznym mają możliwość korzystania z najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii.

Badanie kliniczne przeprowadza się według ściśle określonych, uregulowanych prawem zasad i jest nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Komisję Bioetyczną. Przed przystąpieniem do udziału w badaniu lekarz specjalista udziela pacjentowi wyczerpujących informacji na temat dostępnych metod leczenia, procedur badania, badanego leku, praw pacjenta, ochrony ubezpieczeniowej oraz odpowiada na wszystkie pytania pacjenta. Po uzyskaniu informacji od lekarza, przed poddaniem się jakimkolwiek procedurom związanym z badaniem, pacjent wyraża dobrowolną, pisemną zgodę na udział w badaniu.

Wszelkie procedury medyczne związane z udziałem pacjenta w badaniu klinicznym oraz otrzymywane leki są bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli rozważają Państwo udział w badaniu klinicznym prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza:

    Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratorów, będących wspólnikami spółki cywilnej działającej pod nazwą Wromedica I. Bielicka, A. Strzałkowska S.C. z siedzibą we Wrocławiu, danych osobowych podanych w celu nawiązania kontaktu w związku ze świadczeniem usług realizowanych przez administratorów w ramach prowadzonych przy ich wsparciu badań klinicznych przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu wycofania zgody. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych zostały wskazane tutaj.

    Ok
    Strona Centrum Zdrowia WroMedica wykorzystuje pliki cookie aby zapewnić Państwu jak najwygodniejsze korzystanie z naszej strony.
    Dowiedz się więcej